مذاکره با معتبرترین برند الکترود گرافیتی جهان


n00031197-b

.

به گفته امیر خدابنده در زمینه تجارت مواد اولیه با توجه به شرایط بازار، شانس با شرکت‌های تجاری است. وی معتقد است: واسطه در این بازار دلال نیست بلکه بازرگانی هنری است تا شرکت‌هایی همچون ایرالکو و یا دیگر شرکت‌های بزرگ بتوانند به دنبال تولید باشند.

خبرنگار ماین نیوز با امیر خدابنده، مدیرعامل شرکت یگانه‌اندیش صنعت گفت‌وگویی انجام داده که متن آن از طریق لینک زیر قابل مشاهده است.

 

مشاهده متن کامل مصاحبه

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۲۲