فروسیلیس


فروسیلیس

Fesi 75%

Packing: 1MT Big Bag

Sizing: As per customer request.

دانه بندی بر اساس درخواست مشتری می باشد.

Si Al P C S
75%Min 1.6%Max 0.05%Max 0.2%Max 0.04%Max